Σκέψεις και Ιστορίες

Spira Mirabilis

Comments (1)
  1. Μιχάλης says:

    Καταπληκτική πραγματεία,χρυσή τομή,συγχαρητήρια.

Leave a Reply to Μιχάλης Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.